871933911253716
top of page
Zdjęcie WhatsApp 2023-10-21 o 19.43.37_5bd28c29.jpg

„To całe bycie człowiekiem jest jak hostel. Każdego ranka zjawia się ktoś nowy. Radość, depresja, sarkazm, czasem chwilowa świadomość wpadnie z niezapowiedzianą wizytą. Powitaj i zabaw je wszystkie  Każdego gościa traktuj jak osobistość. Czarne myśli, wstyd, złośliwość -  przywitaj je w drzwiach z uśmiechem i zaproś do środka. Bądź wdzięczny za wszystkich, którzy przychodzą, bo każdy został przysłany jako przewodnik z tamtej strony”

Rumi   

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

Moja historia

Mam na imię Eliza. Żywa jest we mnie chęć bezustannego poszukiwania, odkrywania i zaciekawiania się człowiekiem. Towarzyszę ludziom, którzy chcą żyć pełniej i świadomiej. Psychoterapię rozumiem, jako proces wielowątkowy, wielopłaszczyznowy, który zajmuje się człowiekiem a nie klasyfikowaniem jego problemów z zakresu psychopatologii, uznawanymi za odchylenia od prawidłowego stanu psychicznego człowieka.Celem ogólnym tego procesu jest poprawa jakości życia, co dla każdego oznacza coś innego, bo każdy człowiek ma swoją, niepowtarzalną  historię.W pracy terapeutycznej integruję bogactwo wiedzy i nauki, doświadczenie zawodowe, nurty i metody. Wierzę, że jakość życia zaczyna rosnąć, gdy człowiek uznaje paradoksy życia a cierpienie przyjmuje za integralną część ludzkiej egzystencji. Równie ważne w terapii jest dla mnie ciało i ślady trudnych, traumatycznych zdarzeń, jakie nosi. Dużą uwagę poświęcam objawom psychosomatycznym i pochylam się uważnie na łączeniu kryzysów i chorób psychicznych z chorobami somatycznymi. Łączę metody pracy z ciałem nakierowane na uwalnianie traumy, neurobiologię, taniec terapeutyczny, Mindfulness, arteterapię, Terapię ACT (Akceptacji i Zaangażowania), Terapię Schematów i inne terapie kontekstualne.

cisza

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą.Jestem psychoterapeutką w stałym procesie kształcenia. Ukończyłam szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń psychicznych u osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie oraz szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży .
Edukację w dziedzinie profilaktyki i leczenia uzależnień rozpoczęłam szkoleniem dla terapeutów uzależnień realizowanym przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach, aktualnie korzystam ze szkoleń i licznych warsztatów, ucząc się nowych metod stosowanych współcześnie w terapii z osobami uzależnionymi, zarówno w pracy grupowej, jak i indywidualnej. Choć nadal za najskuteczniejszą i pomagającą ludziom pięknie wzrastać, uważam metodę społeczności terapeutycznej.Jednocześnie kształcę się w Terapii Schematów, prowadzę grupy terapeutyczne w tym podejściu.W pracy rozwojowej z grupami wykorzystuję medytację, tantrę, Ajurwedę, analizę bioenergetyczną, malarstwo intuicyjne, pracę z emisją głosu, taniec oraz inne metody terapeutyczne, które w swojej koncepcji zakładają uznanie człowieka za kompletnego, ze wszystkim, czego doświadcza i przeżywa i prowadzą do spokoju i integracji.

Jestem praktykującą i certyfikowaną w Indiach Terapeutką i konsultantką Ajurwedy, praktyki zawodowe odbyłam w klinice ajurwedyjskiej w Dharamkot w indiach północnych. Jestem również Terapeutką ACT (Acceptance And Commitment Therapy) i Członkiem Association For Contextual Behavioral Science. W Indiach również ukończyłam kurs nauczycielski Mindfulness & Meditation.

Uczyłam się i praktykowałam w Buddyjskich Ośrodkach Medytacyjnych w Indiach oraz w Osho International Meditation Centre w Punie.

Uczestniczyłam w wielu kursach i warsztatach w buddyjskim centrum Tushita w Dharamsali. Co roku uczestniczę w wykładach Jego Światobliwości Dalai Lamy XIV w McLeod Ganj w stanie Himachal Pradesh. W Indiach uczyłam się licznych metod pracy z ciałem.

Jestem także dyplomowanym Coachem i Trenerem Międzykulturowym. Członkiem SIETAR Polska i Trenerem Grupy Trenerskiej SIETAR Polska (Society For Intercultural Education Training And Research). Ukończyłam kurs dla mediatorów sądowych w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie.

Wśród wielu kursów i szkoleń specjalistycznych, które odbyłam znajduje się także Praktyk Treningu Zastępowania Agresji Amity®Art i Master Business Trainer Level Superior.

bottom of page