Ośrodek Terapii Holistycznych    Ayurveda Medytacja Rozwój    ul.Wileńska 14, 80-215 Gdańsk     e-mail  e.taworska@taworska.pl    TEL 530 403 003

Fundacja Global Language  BOŚ Bank  82 1540 1098 2095 9113 3438 0003

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.
Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozwój

ROZWÓJ OSOBISTY

Coaching

Coaching warto poznać, abyś mógł się przekonać, czy to jest dla Ciebie.

To metoda wpierania rozwoju realizowana w formie cyklu spotkań coacha z klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań i stosowanie coachingowych narzędzi i ćwiczeń rozwojowych, wspiera klienta w wyznaczaniu ważnych dla niego celów.

W procesie tym klient  odkrywa swój indywidualny potencjał i zasoby, niezbędne do realizacji wybranych celów oraz opracowywania i wdrażania konkretnych działań i zmian.

Dzięki coachingowi klient staje się mocniejszy, łatwiej podejmuje decyzje, odważnie wdraża zmiany, gotowy jest na przyjęcie porażek i odpowiedzialność za własne wybory. Umiejętnie wyciąga wnioski i konsekwentnie  dąży do celu, a dzięki temu poprawia się jego komfort życia.

Umawiając się na coaching powinieneś zawsze oczekiwać trwałej zmiany, ale odpowiedzialność za cały proces leży zarówno po stronie coacha, jak i klienta.

Coaching jest podróżą, podczas której odkrywasz ogromne pokłady swoich możliwości, talentów, mocy i gotowości do zmiany.  To  taka zmiana sposobu myślenia  o sobie samym i o  innych ludziach, która daje gotowość do przyjmowania nowych, dotychczas nieznanych Ci postaw i zachowań. To zmiana, dzięki której to, co dziś wydaje Ci się trudne lub niemożliwe, jutro będzie proste i realne. Rezultaty procesu coachingowego widoczne są natychmiast, ale bywa, że odkrywasz je niespodziewanie w późniejszym czasie.

Coaching jest sześciokrotnie skuteczniejszą metodą rozwijania nowych kompetencji niż szkolenia.

JAK PRACUJEMY ?

Spotykamy się w regularnych godzinnych sesjach coachingowych, podczas których wspieramy klienta w odkrywaniu, rozwijaniu i efektywnym wykorzystywaniu wewnętrznego potencjału po to, by podnieść jakość jego życia. Dotyczy to  zarówno życia osobistego, jak i zawodowego.

Coaching może mieć formę pracy indywidualnej lub zespołowej.

Coaching jest  skuteczną i sprawdzoną metoda pracy z drugim człowiekiem, pomaganiem mu w rozwoju, odkrywaniem pokładów nowej energii i potencjału, a także wpływaniem, by czuł się wyjątkowy. 

Warsztaty i szkolenia

Opracowujemy warsztaty i szkolenia „szyte na miarę”, czyli dedykowane grupom i organizacjom o dokładnie zbadanych potrzebach. Jeśli ciekawią Cię  poniższe obszary tematyczne napisz do nas a przygotujemy ofertę.

MINDFULNESS JAKO METODA REDUKCJI STRESU

KOMUNIKACJA BEZ PRZEMOCY
ANTYDYSKRYMINACJA
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)
WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA
WOLONTARIAT I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
TRENING MIĘDZYKULTUROWY
WYPALENIE ZAWODOWE
RÓWNOWAGA W ŻYCIU ZAWODOWYM I OSOBISTYM
COACHING W ORGANIZACJI
COACHING JAKO NARZĘDZIE MENEDŻERSKIE
EDUKACJA GLOBALNA

Life Coaching

Life coaching dla każdego będzie czymś innym, jak scenariusz, jaki życie mu napisało. Możemy koncentrować się na bardzo wielu obszarach, takich jak dobre relacje w związku, symbioza z innymi ludźmi, wypracowanie rozwiązań w trudnych sytuacjach, rozwiązywanie konfliktów, odkrywanie i rozwijanie pasji, radzenie sobie z chorobą, czy zdobycie umiejętności funkcjonowania w nowych, nieznanych dotąd sytuacjach.

COACHING RODZICIELSKI
Coaching rodzicielski. Jak pracować z dzieckiem, by wyrosło na szczęśliwego człowieka, o wysokim poczuciu własnej wartości, potrafiącego świadomie i odważnie dokonywać wyborów, realizować cele, spełniać marzenia?
Nie bój się sięgać po pomoc, by wspiąć się na najwyższy poziom relacji ze swoim dzieckiem. Wychowanie szczęśliwego dziecka to przecież jedna z najważniejszych misji w życiu rodzica. Coaching rodzicielski jest po to, byś nie czuł się samotny i bezradny w tym trudnym procesie.
Rodzicielstwo to sfera życia, w której powinniśmy wykazać się profesjonalizmem i stanąć na wysokości zadania, gdy życie stawia przed nami kolejne trudności. To kolejna sfera, w której poddawani jesteśmy presji wyboru - jak podjąć słuszną decyzję, która może zmienić na zawsze życie naszego dziecka? A przecież rodzicielstwa nikt nas nie uczył. Nikt nie uczył nas komunikacji, argumentowania, panowania nad słabościami, walki ze stresem. Nikt nie uczył nas NAJWAŻNIEJSZEJ umiejętności w życiu - wychowania dziecka.

Jedyna znana instrukcja rodzicielstwa znana od wieków to autorytet. Tylko czy zawsze jako rodzic potrafimy konstruktywnie udzielać rad, czy potrafimy inspirować, rozwijać w sposób twórczy i bezstresowy? Czy wszyscy pomagamy dziecku przejść przez życie w sposób świadomy? Czy wiemy JAK, JAKIMI METODAMI wspomagać dziecko w radzeniu sobie w szkole i codziennym życiu, dając możliwość dokonywania wyborów i ponoszenia odpowiedzialności? 

Coaching w rodzicielstwie wspiera komunikację z dzieckiem, pozwala odnaleźć i wzmacniać silne strony, buduje odwagę, kreatywność i rozwija umiejętność samodzielnego myślenia.
Rodzic zaś obserwuje, jak jego dziecko zmienia się, wchodzi na wyższe poziomy, staje się otwarte, odważne, GENERUJE POMYSŁY i ROZWIĄZANIA, potrafi docenić swoją wyjątkowość zamiast ciągłego porównywania i oceniania. 

 

Coaching pomaga rozwijać cechy, umiejętności i postawy niezbędne do osiągnięcia sukcesu, bez których niezwykle ciężko wejść w dorosłe życie, także zawodowe. Pewność siebie, umiejętność generowania rozwiązań, rozwiązywania konfliktów, praca zespołowa czy budowanie relacji to kompetencje, które nabywamy zazwyczaj w życiu dorosłym. Jak łatwo byłoby zatem naszym dzieciom, gdyby były wyposażone w nie już w dzieciństwie.

Career Coaching

Career coaching dotyczy rozwijania kariery zawodowej. Coach pomaga wydobyć potencjał Klienta w procesie dokonywania właściwych wyborów związanych z rozwojem zawodowym, awansowaniem, zmianą pracy, przekwalifikowaniem zawodowym. Ten rodzaj coachingu dotyka także pasji i rozwijania talentów, które mają znaczący wpływ na realizację celów zawodowych. 

Business Coaching 

W coachingu biznesowym klientem jest właściciel, pomysłodawca biznesu lub osoba, wyznaczona do jego realizacji. Ten rodzaj coachingu wspiera klienta w procesie wyboru właściwych decyzji, pomaga zrozumieć i zdiagnozować zagrożenia, ocenić szanse i ryzyko, osadzić wizję w realiach rynku oraz możliwościach i kompetencjach samego klienta. 

Coaching międzykulturowy

Coaching międzykulturowy jest idealnym wsparciem indywidualnego rozwoju umiejętności współpracy zarówno z zagranicznymi partnerami biznesowymi, współpracownikami i pracownikami. Coaching międzykulturowy skierowany jest do zarządów organizacji, pracowników i wolontariuszy oddelegowanych do realizacji zadań za granicą. Pozwala zrozumieć różnice kulturowe, religijne, społeczne i mentalne, mające znaczenia dla skutecznej realizacji planowanego przedsięwzięcia. 

MEDIACJE

Sięgając po mediacje dajesz sobie szansę na efektywne rozwiązanie sporu bez przemocy i utraty energii i zdrowia. Chronisz siebie i swojego partnera w dialogu przed wyniszczającymi emocjami, oceną, krytyką. Dostrzegasz nowe możliwości i rozwiązania korzystne dla obu stron. Możesz w spokoju pokonać trudny proces komunikacji unikając często drogi urzędowej i sądowej. Rozważ wsparcie mediatora, zanim rozpoczniesz trudne rozmowy, których efekt nieodwracalnie wpłynie na twoje życie prywatne bądź zawodowe.

CISZA            Ośrodek Terapii Holistycznych