Jestem praktykującą i certyfikowaną w Indiach Terapeutką Ajurwedy, Terapeutką ACT (Acceptance And Commitment Therapy) i  Członkiem Association For Contextual Behavioral Science .

W Indiach również ukończyłam kurs nauczycielski Mindfulness & Meditation.

Jestem  dyplomowanym Coachem i  Trenerem  Międzykulturowym. Członkiem SIETAR Polska i Trenerem Grupy Trenerskiej SIETAR Polska (Society For Intercultural Education Training And Research).

Aktualnie pozostaję w toku kształcenia w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń u osób dorosłych" i równolegle w Gdańskiej Szkole Trenerów i Trenerek Antydyskryminacyjnych. 

Pracuję w  podejściu kontemplatywnym,  łącząc wiedzę o psychologii zachodniej z mądrościami Wschodu, kształcę  się i praktykuję w Indiach.

Moją drogą jest buddyzm tybetański. 15 sierpnia 2019 roku przyjęłam Schronienie Buddyjskie od Ringu Tulku Rinpocze. 

Ukończyłam również kurs dla mediatorów sądowych w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Wśród wielu kursów i szkoleń specjalistycznych, które odbyłam znajduje się także Praktyk Treningu Zastępowania Agresji Amity®Art i Master Business Trainer Level Superior. 

Praca z lękiem, depresją, zaniżonym poczuciem własnej wartości, procesami zmiany, zaburzeniami odżywania, stratą czy przewlekłym stresem to główne obszary, w których wspieram osoby sięgające po terapię ACT (Akceptacji i Zaangażowania)

Pracuję z młodzieżą i dorosłymi, choć największą grupę stanowią kobiety, dlatego Im dedykuję swój autorski program wzrastania Self-Esteem Academy

Prowadzę sesje indywidualne i zajęcia grupowe w podejściu kontemplatywnym dla młodzieży i dorosłych oraz firm ( Mindfulness, Compassion & Loving Kindness)

W podejściu holistycznym stosuję pracę z ciałem wg Ajurwedy.  

Społecznie jestem Fundatorem i Prezesem Zarządu Fundacji Global Language, która od wielu lat wspiera kobiety i dzieci w Indiach poprzez organizację wolontariackich projektów edukacyjnych i społecznych, realizowanych na obszarach wiejskich. Można mnie też spotkać  w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku w punkcie wsparcia lub na oddziale dziennym chemioterapii a także w Poradni Psychosomatycznej w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. Piszę, podróżuję, fotografuję. 

Żyję na pograniczu dynamicznie rozwijającej się Europy i mistycznych, niebywale różnorodnych Indii.  

Od lat zaangażowana jestem w pracę społeczną, podróżuję i fotografuję, buduję nową definicję wolontariatu. Towarzyszę ludziom i organizacjom w procesach zmiany wykorzystując uważność, współczucie, medytację oraz terapię  ACT (Akceptacji i Zaangażowania) i wiedzę z zakresu psychofizjologii stresu.

 

Jako nauczyciel i mentor prowadzę warsztaty i kursy nauczycielskie Mindfulness & Komunikacja Empatyczna dla nauczycieli szkół podstawowych. W latach 2017-2018 zrealizowałam ponad 500 godzin kursów nauczycielskich, dzięki czemu w gdańskich szkołach stosuje się uważność jako metodę pracy z dziećmi podnoszącą koncentrację, pamięć i obniżającą napięcie i stres.  

Jestem autorką Treningu "Spokojne i życzliwe dziecko - medytacja i uważność",  metody osiągania równowagi emocjonalnej u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym" oraz autorką Holistycznego Kursu Redukcji Stresu z elementami Ajurwedy, Medytacji i Terapii ACT. 

Dzielę  się wiedzą i doświadczeniem zdobywanymi u źródeł i pozostaję w stałym kontakcie z moimi nauczycielami w Indiach.

Moimi nauczycielami są dr. Kusum Rana, dr. Aashish Rana, dr. Dhaneesh Karthikeyan i dr. Haris Sheriff i d r.Sheena Dhaneesh.

Regularnie uczestniczę w wykładach Jego Świątobliwości Dalajlamy XIV w Indiach Północnych.

Dawno temu podczas mojej podróży po Indiach mieszkańcy małej, górskiej wioski uratowali mi życie i tam zostawiłam serce. Pracowałam w ośrodku dla osieroconych dzieci w Karnatace a w kolejnych latach brałam udział w projektach wolontariackich w New Delhi, Tamilnadu i Kerali.

 

Uważnie obserwowałam i uczyłam się, jak odmiennie można traktować życie, witać je i żegnać, jaką frustrację w ludziach budzą oczekiwania a jak spokojny jest byt, kiedy je wyłączymy.

Przyglądałam się indyjskiemu poczuciu czasu, którego utrata nie paraliżuje człowieka i uczyłam się doceniać i stąpać powoli, czuć każde ziarenko piasku pod stopami. Indie zdefiniowały na nowo mój system wartości, nadały mojemu życiu sens i nauczyły mnie akceptować rzeczywistość. Pozwoliły zrozumieć, ze największą wartością  sensu istnienia jest relacja z drugim człowiekiem i kiedy spojrzę za siebie za kilkadziesiąt lat, tylko kilka spraw uznam za ważne. Na tym najtrudniejszym szlaku zrozumiałam, że największa odwaga to przestać bać się siebie prawdziwego.

 

Na szlaku Polska - Indie buduję swój spokojny byt  w dbałości o zdrowie i umysł, rozwijając uważność na pejzaże płynącego życia.

Z wielką serdecznością i życzliwością zapraszam Cię do pachnącej dalekimi Indiami "Ciszy”.

                                            Żyj w pełni i świadomie. 

                                                                                                                                     Eliza Taworska

Ośrodek Terapii Holistycznych     ul.Wileńska 14, 80-215 Gdańsk     e-mail  e.taworska@taworska.pl    TEL 530 403 003

Fundacja Global Language  BOŚ Bank  82 1540 1098 2095 9113 3438 0003

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.
Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.